God økning på antall reisende i januar

I årets første måned var en økning på ti prosent reisende ved Sørkjosen lufthavn sammenlignet med samme tid i 2018.

FLERE SOM REISER: Sørkjosen lufthavn hadde en økning på 10,7 prosent reisende i januar, sammenlignet med januar 2018.   Foto: JOHANNE P. ELVESTAD

nyheter

Trafikkstatistikker fra Avinor viser at flere valgte å reise til eller fra Sørkjosen lufthavn i januar enn i januar 2018.

918 personer reiste til eller fra Sørkjosen lufthavn i januar. Dette er en økning på 10,7 prosent, noe som er en solid økning sammenlignet med landsgjennomsnittet. Totalt ved Avinors lufthavner økte passasjertallene med 3,5 prosent i januar sammenlignet med samme måned i fjor.


Flere reisende i november, men færre totalt

Men hittil i år er det en nedgang i antall passasjerer som reiser til og fra Sørkjosen lufthavn.

 

Med transittpassasjerer var det totalt 1495 personer som reiste til, fra eller via lufthavnen i Nordreisa i januar.

I 2018 opplevde lufthavnen en nedgang på over 1000 reisende.


Færre reiste til eller fra Sørkjosen lufthavn

I løpet av 2018 var det over 1000 færre reisende til og fra Sørkjosen Lufthavn, sammenlignet med året før.