Vil gi halvparten til de kraftproduserende kommunene

Troms Høyre mener kommunene som produserer kraft skal få mest.

Ole-Johan Rødvei (H) gruppeleder fylkestinget  Foto: Arkivfoto

nyheter

– Vi ønsker å fordele fylkeskommunenes eierskap i Troms Kraft AS til kommunene. De kraftproduserende kommunene skal få mest fordi det er der produksjonen skjer og innbyggerne stiller areal til disposisjon, sier gruppeleder i Troms Ole-Johan Rødvei i en pressemelding til Framtid i Nord.

Høyre har konkludert og vil gi halvparten av fylkeskommunens aksjepost i Troms Kraft AS til de kraftproduserende kommunene i fylket.

Også Kåfjord-ordfører, Svein Oddvar Leiros synes det er et rimelig krav at kraftkommunene får spesialbehandling.


Storfjord krever en solid andel Troms Kraft-aksjer

Storfjord mener det er på tide at kommunen får noe igjen for det de har ofret på kraftutbyggingens alter.

Fordelingen bør ifølge Troms Høyre skje basert på antall nåværende kommuner, det vil si 23 kommuner, befolkning pr. utgangen av 2018 og årsproduksjonen i 2017.


Slik ønsker Troms Høyre at aksjene skal fordeles:

• 25 % fordeles med en lik andel til hver kommune.
• 25 % fordeles til kommunene etter kommunenes folketall.
• 50 % fordeles til de kraftproduserende kommunene i Troms.

Ifølge Troms Høyre kan ingen enkelteier få aksjeflertall alene i Troms Kraft ved fordelingen av eierskapet.