Anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene

Tre utenlandske vogntogsjåfører stoppet på E6 i Skibotn.
nyheter

Statens vegvesen melder om at en tungtransportkontroll på E6 i Skibotn søndag kveld/natt til mandag avstedkom tre anmeldelser for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Alle de tre anmeldte er utenlandske sjåføre. En av dem ble tatt med et sjåførkort til en annen bilfører. Vedkommende ble pålagt døgnhvile i tillegg til at sjåføren altså ble anmeldt. Også de to andre anmeldte fikk pålagt døgnhvile.