Gir stillingsgaranti for ansatte i Troms fylke

Fylkestinget Troms har onsdag vedtatt å gi de ansatte i Troms fylkeskommune samme garanti som de i Finnmark har blitt lovet.

Arkivbilde fra et tidligere fylkesting. Foto: Håkon Steinmo  

nyheter

IiTromsø: ngen som er ansatt i Troms fylkeskommune på tidspunktet hvor dette vedtak foreligger, eller som blir ansatt i perioden etter dette og frem til tidspunktet for sammenslåingen, skal kunne sies opp eller pålegges annet arbeidssted, som følge av sammenslåingen, heter det i vedtaket ifølge hjemmesiden til Troms fylkeskommune.

Allerede 2017 vedtok fylkestinget i Troms et lignende vedtak, med unntak av at dette var tidsbestemt til å gjelde til utgangen av 2024. I ettertid har fylkestinget i Finnmark vedtatt en stillingsgaranti for sine ansatte uten noen utløpsdato.


- Vi ønsker å invitere alle kommunene inn på like vilkår

Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk sier at fylkeskommunenes eierskap i Troms Kraft har kommet alle kommunene i Troms til gode. Det ønsker man å fortsette med.

 

Det var 36 representanter i salen da saken ble stemt over. Vedtaket ble gjort med 31 stemmer for, 5 stemmer mot.

Fra 1. januar 2020 skal Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune slås sammen til én fylkeskommune.