Skolen får 34,5 millioner kroner i støtte til ny fiskebåt

Nord-Troms videregående skole får støtte fra fylkestinget.

NY BÅT: Nord-Troms videregående skole, avdeling Skjervøy får støtte til ny katamaran til bruk i undervisning.   Foto: Torbjørn O. Karlsen

nyheter

Torsdag ble det klart at Troms fylkesting støtter innkjøp av nye undervisningsfartøy til Senja og Nord-Troms. Dette med totalt 50 millioner kroner.

Senja Videregående skole får 15,5 millioner kroner til sin nye båt, mens Nord-Troms videregående skole får hele 34,5 millioner kroner. Dette til en ny katamaran som i hovedsak skal gå på strøm.


Vil investere i nye båter ved de blå skolene

Både Nord-Troms og Senja bør få nye båter, mener fylkesråd Willy Ørnebakk.

 

Skolene har ifølge Troms fylkeskommune begge behov for å oppgradere sine undervisningsfartøy som i dag brukes til opplæring av elever på de blå linjene, hovedsaklig vg1 naturbruk, vg2 akvakultur og vg2 fiske og fangst. I dag har skolene to forholdsvis smale fartøy, som var en trend i utviklingen innen sjarkflåten da disse ble bygget tidlig på 2000-tallet.

Siden den gang har det skjedd en stor utvikling på fartøyfronten, opplyser fylkeskommunen.

Det vises til at den gamle båten på Senja som har et lasterom på om lag 10 kubikkmeter, i dag på samme lengde vil få et rom på 20 kubikkmeter. Flere endringer skal være gjort på båtene opp gjennom årene, men nå er det kommet til et punkt hvor ytterligere tilrettelegging er vanskelig.

Investeringen fra fylkestinget finansieres gjennom 30 millioner kroner fra Blåfondet, Troms fylkeskommunes egne opplæreingsfond for havbruk. Resterende del av investeringen, 14-20 millioner kroner finansieres gjennom låneopptak. Renter og avdrag dekkes av Blåfondet.


- Det er ikke som vanlig salat, akkurat

Sjømatseminaret "Fremtida ligger i havet - i Nord-Troms" bød tirsdag på flere aktiviteter for omkring 300 elever i Nord-Troms.