Bygdelaget: – Behøver fareskilt på Vartoveien

Rottenvik bygdelag mener det et behov for å sette opp fareskilt på Vartoveien i Rottenvik.

  Foto: Arne Teigen

nyheter

– Ettersom Lyngen kommune skal overta veien, vil vi foreslå at det blitt satt opp fareskilt av typen «Farlige svinger» og «Bratt bakke» , skriver leder Audun Johnsen i en e-post til kommunen.

Bygdelaget viser til at det i store deler av vinteren er stor trafikk på Vartoveien. I de siste ukene kjører mange turister som ikke har kunnskaper om forholdene den øvre den av veien.

– Det har i de to siste søndagene vært biler med utenlandske turister som har fått problemer og kjørt i snøskavelen, noe som medfører farlige situasjoner og problem for øvrig trafikk, skriver Rottenvik bygdelag.