Mangler oversikt over snøskuterulykker

I 2013 og 2014 døde syv personer etter bruk av snøskuter i Nord-Norge. Fem av de syv døde var i aldergruppen 21–40 år.

Illustrasjon  Foto: Tom Elvevoll

nyheter

Det viser en ny studie publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.

– Det er veldig mange, og det bør folk vite. Det er ikke ufarlig å kjøre snøskuter, sier Torben Wisborg, overlege ved akuttavdelingen ved Hammerfest sykehus og én av forfatterne bak studien i en pressemelding.

Studien er basert på data fra registrene til de seks politidistriktene og 11 sykehusene med akuttfunksjon i Nord-Norge med Svalbard, for årene 2013 og 2014.

Utvalget består av barn og voksne i Nord-Norge som i denne perioden omkom eller ble innlagt på sykehus i forbindelse med bruk av ATV eller snøskuter.

94 hendelser i perioden

Forskerne registrerte til sammen 94 hendelser i perioden. Av disse var syv dødsfall og 87 personskader. Alle de syv omkomne var menn, og alle omkom ved bruk av snøskuter.

Av personskadene var 13 relatert til bruk av ATV, og 74 til bruk av snøskuter. Medianalderen for alle som var involvert i ulykker var 31,5 år. Fem av de syv døde var i aldersgruppen 21 – 40 år. Av de alvorlig skadde var syv under 16 år. 

– Veldig mange av skadene skjer i helgene, og på natten. Vi er sikre på at det er god grunn til å undersøke sammenhengen med alkoholbruk, sier Wisborg.


Ulrikke mistet lillebroren i snøskred mandag. Nå ber hun Norwegian og reisende om å være mer medmenneskelige

Mandag fikk Ulrikke Bjørkeng den utenkelige beskjeden. Lillebror Olaf Skarbakk Bjørkeng (22) hadde blitt tatt av et snøskred.

 

Flest hendelser i Finnmark

38 av de 81 hendelsene med snøskuter fant sted i Finnmark. Deretter kom Svalbard, med 22 av hendelsene.

Troms hadde 11 hendelser med snøskuter i 2013 og 2014, og Nordland hadde 10.

Målt i relative tall - det vil si antall ulykker per 1.000 snøscootere - var det Svalbard som hadde flest hendelser, med fem alvorlige ulykker og dødsfall per 1.000 snøskuter per år. 

– Sammenliknet med tall fra USA og Sverige, der antallet er én per 1.000 snøskuter per år, er dette veldig høyt. Dette tyder på at skader er et særlig problem blant turister eller uerfarne snøskuterkørere, som det er mange av på Svalbard, sier Wisborg.

Forskerne fant frem til hendelsene ved å innhente opplysninger om registrerte dødsfall og alvorlige personskader i Nord-Norge fra politi og sykehus. Ved internettsøk fant forskerne frem til medieoppslag om ytterligere fire omkomne, men disse er ikke medregnet i studiens datamateriale.


– Han skulle bare en liten tur ut og sjekke

For åtte år siden var han med å redde en person ut av et skred. Skjærtorsdag mistet 35-åringen selv livet i en skredulykke.

 

Første av sitt slag

Det er ikke tidligere i Norge utført en systematisk registrering av denne typen dødsfall og personskader over et stort geografisk område. I dag mangler det tilgjengelig, pålitelig registrering av dødsfall og personskader ved bruk av snøskuter og ATV.

– Vi vet at mange skader seg ved bruk av snøskuter og ATV, men det finnes ikke noe offentlig register for det. Med andre ord vet vi at vi har et problem, men vi kan ikke følge det opp på en god måte, sier Wiborg i en pressemelding.

I mai 2015 fikk alle kommuner lokalt selvstyre over reguleringen av snøskuterkjøring. Hensikten var blant annet å minske omfanget av ulovlig kjøring, og dermed forhåpentlig forekomsten av dødsfall og personskader. Wisborg er skeptisk til endringen.

– Mange kommuner ser på dette som en mulighet for turisme, og det kan se ut som turister er særlig utsatte for skade. Vi tror dette kan gi en risiko for flere skader, sier han.