Vil ha dine observasjoner om brugde

Haien var tallrik, men er nå blitt et sjeldent syn.

TIPS: Har du sett en brugde, vil Havforskningsinstituttet gjerne vite når og hvor du så den.  Foto: Stafford Deitsch/Havforskningsinstituttet

nyheter

– Til tross for at dette er en stor hai, vet vi fortsatt svært lite om brugda, forklarer havforsker og prosjektleder i Havforskningsinstituttet, Claudia Junge.

I en pressemelding opplyser instituttet at havforskere nå skal kartlegge denne haiens vandringsmønster og utbredelse i norsk farvann. Brugda kan bli opptil elleve meter lang og lever i tempererte farvann, blant annet langs kysten av Norge og Storbritannia.

Historisk sett har den vært tallrik, men er nå blitt et sjeldent syn på grunn av overfiske og lav reproduksjonsrate. Det nye brugdeprosjektet skal fastlå hvordan det står til med bestanden.

Junge forklarer at målet for prosjekt er å få bedre oversikt over fordeling og vandringsmønster gjennom årstidene.

– Når vandrer brugda og hvor overvintrer den?

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet om brugda er et samarbeidsprosjekt mellom flere forskere i Norge og Skottland.

Forskere i Skottland har tidligere gjennomført studier som har vist at haier fra britiske farvann kan vandre over store avstander. De har blant annet krysset Atlanteren og svømt til Newfoundland i Canada.

– I dette samarbeidsprosjektet skal vi se om Norskekysten inngår i brugdas vandringsruter, forteller Junge.

Vil ha rapporter

Havforskningsinstituttet har lansert et elektronisk skjema hvor man kan registerere seg og rapportere brugdeobservasjoner. Per i dag har instituttet rundt 50 publikumsobservasjoner av brugde de siste 15 årene. De fleste observasjonene skjedde i Lofoten-området og mellom Ålesund og Trondheim, men det er observert brugde langs hele Norskekysten.

– Vi håper at de som ser Brugde rapporterer inn når og hvor observasjonen fant sted. Hvis du har vært så heldig og observert Brugde, vennligst gi oss beskjed! legger marinbiolog Marlén K. Myrlund til.

Forskerne tar også imot informasjon om døde individer.