– Nei, den veien er jo ikke brukende til noe annet

Dag Halvorsen har fått mye oppmerksomhet etter sin noe spesielle potetsetting.

EN POTETÅKER UTENOM DET VANLIGE: Her ligger settepotetene klare midt i veienbanen på Fv 360 på Øvergårdveien i Nordreisa.   Foto: Dag Halvorsen

nyheter

Mens de fleste andre vanligvis sår poteter i potetlandet, gjorde Dag Halvorsen likegodt et forsøk på å sette potet på Fv 360 på Øvergårdveien i Nordreisa, like ved der han bor.