AVDEKKET FORSØK PÅ ULOVLIG UTTRANSPORT

Forsøkte å ta med seg 200 kilo fisk for mye

Fem utenlandske personer ble stanset ved Helligskogen med ulovlig mengde fisk.

Torsken bidro til at det ble satt ny rekord i samlet eksportverdi for norsk sjømat i første tertial i år. Foto: NTB scanpix 

nyheter

Tirsdag ble fem ukrainske statsborgere stanset av tollvesenet ved Helligskogen. Dette opplyser Troms politidistrikt på twitter.

Det ble avdekket forsøk på uttransport av ulovlig mengde fisk fra Norge. De hadde med seg 300 kilo fisk. For fem personer er det lovlig å frakte med seg 100 kilo, disse hadde altså med seg 200 kilo for mye.

Sak er opprettet og forelegg utstedes, opplyser politiet.


Avdekket flere brudd på regelverket

Fiskeridirektoratet har gjennomført over 500 kontroller med torskefiskeriene i vinter.