Hver fjerde person tør ikke gi førstehjelp

– Mange er usikre på hva de skal gjøre, eller er redde for å gjøre vondt verre. Men den største feilen man kan gjøre er å ikke gjøre noe.

REDD: Ifølge en fersk undersøkelse er hver fjerde person redd for å gi førstehjelp, hovedsaklig fordi de er redde for å gjøre feil. 

nyheter

Folkebladet: Det sier distriktsstyreleder Regina Alexandrova i Troms Røde Kors.

Ifølge en ny en undersøkelse Respons Analyse har gjennomført for Røde Kors oppgir hver fjerde person at de ikke tør å gi førstehjelp hvis uhellet inntreffer. De fleste oppgir at de er redde for å gjøre feil.

Økt sjanse for overlevelse

Det tar alltid litt tid før ambulanse kan være på plass. For å redde liv, er det derfor avgjørende at noen starter med å gi førstehjelp og hjerte-lunge-redning så fort som mulig.

– Sjansen for å overleve hjertestans øker tre til fire ganger dersom man kommer raskt i gang med livreddende førstehjelp, sier Alexandrova.

Ifølge tall fra Helsedirektoratet tar det i Troms fylke tar det i gjennomsnitt 16 minutter fra man ringer til en ambulanse er på stedet, men det er store variasjoner. Uansett om det tar fire, 14 eller 34 minutter til ambulansen kommer, er det avgjørende at noen setter i gang hjerte-lunge-redning så raskt som mulig, poengterer Alexandrova.

Redder liv

– Dersom noen faller om, skal man straks sjekke om de puster. Hvis ikke, må man ringe 113, sørge for åpne luftveier og sette i gang hjerte-lunge-redning. 30 brystkompresjoner og to innblåsinger er riktig rytme, men når man ringer nødnummeret får man veiledning over telefonen mens ambulansen er på vei, sier Alexandrova.

Ifølge undersøkelsen har bare hver tredje nordmann gjennomført førstehjelpskurs siste tre årene.

– Førstehjelpskunnskap er ferskvare, og bør gjenoppfriskes minst hvert tredje år. For å redde flere liv, må flere ta førstehjelpskurs og friske opp kunnskapene sine. Dette kan sikres gjennom for eksempel ved at alle elever får et grunnleggende førstehjelpskurs gjennom skolen, og at arbeidslivet tilrettelegger for at ansatte kan ta kurs i regi av jobben, sier Alexandrova.

Hvert år opplever 3.000 nordmenn akutt hjertestans utenfor sykehus.