Forsker ber folk registrere all fanga pukkellaks

Illustrasjonsbilde 

nyheter

Fra i år skal all fangst av pukkellaks registreres, på lik linje med fangst av sjøørret og laks. Det melder NRK.

Forsker ved Norsk institutt for naturforsking (NINA), Henrik H. Berentsen oppfordrer også sportsfiskere til å ta skjellprøver for innsending.

– Gjennom DNA kan vi finne ut hvor fisken faktisk stammer fra. Kan vi ha en ren norsk pukkellaks, eller er alt påfyll fra den russiske siden, spør forskeren til NRK.

Ifølge statskanalen har det vært lite forskning på laksearten som ble satt ut i Kvitsjøen nordvest i Russland. Nå ønsker forskerne å samle så mye informasjon om arten som mulig, etter at antallet av den, de senere årene har skutt i været.


Fikk pukkellaks på kroken i Kvænangselva

Mandag fikk Frode Eilertsen en pukkellaks i Kvænangselva.

 

For to år siden ble det oppdaget nær 6.400 eksemplarer i norske elver. Den ble da også fanget i Danmark, Frankrike, England, Svalbard og Island.

Berntsen frykter at årets sommer kan bli verre enn i 2017. De første fangsrapportene er han ventet å få inn i juli.

Pukkellaksen er definert som en høyrisikoart i artsbanken. Den kan være en trussel for annen fisk, den atlantiske laksestammen og lokal fisk.

– Pukkellaksen gyter før villaksen, bruker samme gytehabitat som laks og sjøørret, er veldig aggresiv og kan fortrenge lokal fisk. Den jager vekk alt som er i nærheten av gyteplassen, sier Berntsen til NRK.