Formannskapet er ikke innstilt på å kjøpe denne tomta

Netse uke skal kommunestyret i Kvænangen behandle saken om å kjøpe eiendom i Burfjord sentrum.

kjøper ikke: Kommunen blir ikke å kjøpe denne eiendommen. Foto: Isabell Haug. 

nyheter

Formannskapet i Kvænangen er ikke innstilt på å erverve og sanere næringstomta som ligger til salgs midt i Burfjord sentrum.

Dette etter forslag fra Arbeiderpartiet.

Neste onsdag skal kommunestyret behandle saken.

Det var i mai stor uenighet i kommunestyret om kommunen skulle kjøpe tomta, for så å kondemnere og få tilgang til et større og mer attraktivt næringsareal.

– Vi vet at det høyst sannsynlig er næringsaktører som er interesserte. Skal vi som kommune stå som konkurrent til de som ønsker å kjøpe denne eiendommen? sa Vera Eilertsen-Wassnes (Ap) fra talerstolen i mai.

Konstituert rådmann innstilte på å erverve og sanere tomta, og hadde i sitt forslag satt av 600.000 kroner til formålet.

Framtid i Nord har tidligere skrevet at saken er vedtatt. Det er feil. Framtid i Nord beklager. Det som henligger i saken nå er korrekt.