FØRSTEVALGET

- Alle fra Kåfjord som pendler på jobb skal glede seg til å komme tilbake

Bernt Eirik Isaksen Lyngstad fokuserer på bolyst i hjemkommunen.

8Foto: Johanne P. Elvestad 

nyheter

Hjertesak?

Tilrettelegge å bidra til at vi alle får en meningsfylt hverdag i vår kommune. At vi alle skal trives. At vi alle sammen klarer å få til et fritidstilbud i alle grender. At alle fra Kåfjord som pendler på jobb skal glede seg til å komme tilbake etter endt arbeidsuke. Kåfjord skal være en god og trygg plass å bo i. Derfor er «bolyst» min hjertesak!