Spør om overtidsbruken i Storfjord

Høyres Geir Varvik vil vite hvilke overtidsrutiner Storfjord kommune har.
nyheter

Gruppelederen for Høyre i kommunestyret viser til at det de siste ukene har kommet fram at det i blant annet Tromsø kommune har vært mye overtidsbruk.

«En del av denne overtiden viser seg å ikke skulle være nødvendig, samt at en også kunne lese at en har brutt arbeidsmiljøloven når det gjelder bruk av overtid», skriver Varvik.

Høyrepolitikeren vil ha svar på hvem i kommunen som godkjenner bruk av overtid, og vil også vite om kommunen har en detaljert oversikt over overtidsbruken i de ulike etatene.

«Kan kommunens ledelse forsikre meg som politiker at en har fulgt de bestemmelsene som er nedfelt i arbeidsmiljøloven når det gjelder dette», spør Varvik