5836 ungdommer har fått tilbud om videregående utdanning

Førsteinntaket til videregående skoler i Troms er nå klart, og 5836 ungdommer har fått tilbydt plass på en videregående skole.

Nord-Troms videregående skole, avdeling Skjervøy. Illustrasjonsbilde.   Foto: Torbjørn O. Karlsen

nyheter

I en pressemelding fra fylkesråd for utdanning i Troms forteller de at førsteinntaket til videregående skoler i Troms nå er klart.

92,4 prosent av søkerne ble tilbudt plass på førstevalget, som er en økning fra 90,4 prosent i fjor. Totalt var det 5836 ungdommer som ble tilbudt plass på førsteinntaket i Troms. 5394 av de kom inn på førstevalget.

Fylkesråd for utdanning i Troms skriver at totalt er det ferre søker på videregående skole i år, som kan skyldes på ferre avgangselver fra 10. klasse og ferre søkere på vg3 påbygg.

– Søker- og elevtallsnedgangen blir en stor utfordring for arbeidslivet i nord. Derimot er færre søkere til vg3 påbygg egentlig bare greit når vi ser en tilsvarende økning i antall søkere til læreplass etter fullført Vg2 yrkesfag. Det signaliserer at flere vil ha fagbrev, og gjennomføringsandelen øker, kommenterer fylkesråd for utdanning Roar Sollied (V) i pressemeldingen.

Alle har ikke fått plass, ennå

Alle som ikke har kommet inn på førstevalget eller ikke blitt tilbudt om plass ennå, står på venteliste. Likevell vil alle bli tilbudt skoleplass når det andre inntaket er ferdig.

Sollied skriver i pressemeldingen at det er viktig at de dette gjelder, svarer både på tilbud om plass og venteliste. Søkere som takker nei til plass og ikke kommer inn fra venteliste til høyere ønsker, risikerer å bli stående helt uten plass.

I pressemeldingen står det at ventelistene er størst  på iddrettsfag i Sør-Troms og studiespesialisering, og at det samtidig er flere ledige plasser på andre studier.

Tre uker til andre inntak

I fylkeskommunens andre inntak til videregående, er det søkere med voksenrett og ikke-rett som får svar. Det første inntaket gjelder kun de med ungdomsrett, skriver Sollied i pressemeldingen.

Det andre inntaket er om tre uker, ca. 24. juli.

– Søkere som måtte ha spørsmål om inntaket, kan kontakte inntakskontoret på den enkle adressen inntak@tromsfylke.no, forsikrer fylkesråden i pressemeldingen.