LESERINNLEGG:

Vil styrke frivillig arbeid

Frivilligheten har mange hundre år lang historie som velferdsinnovatører.

Hilde Nyvoll ønsker å takke til alle frivillige sjeler i Norge.   Foto: Jonas René Johansen

nyheter

Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har enorm betydning for enkeltmennesker og samfunnet vårt.

Ifølge helt ferske tall i Frivillighetsbarometeret har 67 prosent av oss bidratt med frivillig arbeid det siste året. Den frivillige innsatsen i Norge tilsvarer nå 74 milliarder kroner, eller 150 000 årsverk. Dette er en økning på hele fem prosent siden i fjor. Dette er formidable tall, og vi kan trygt si at Norge stopper uten frivilligheten.

Det gir en merverdi i å engasjere seg for andre. Det gir glede ved å være engasjert og det skaper tillit mellom mennesker. Det at folk engasjerer seg og tar ansvar i nærmiljøet, forebygger ensomhet og bygger fellesskap. Frivillighet har en egenverdi nettopp i kraft av at den er basert på menneskers empati, engasjement, initiativ og pågangsmot. Alt dette som frivilligheten bidrar med kan aldri det offentlige stille opp med, derfor er det viktig at vi støtter opp om den viktige jobben som gjøres.

Nordreisa Arbeiderparti vil styrke frivillig arbeid. Frivillighetssentralen og ungdomskontakten i Nordreisa vil få en sentral rolle i dette arbeidet sammen med andre. Samlokalisering og tettere samarbeid vil være vinn-vinn for alle. Vi vil spille på lag sammen med lag og foreninger, men også ta uorganisert fritid på alvor. Det er unik mulighet å forme et helt nytt tilbud når den nye ungdomsklubben i Nordreisa åpner til høsten.

Vi vil benytte anledningen til å sende en uforbeholden takk til alle frivillige ildsjeler som hver eneste dag bidrar til å gjøre Norge til et rausere, varmere og mer inkluderende land. God sommer!