Aldri så godt at det ikke er galt for noe:

Mange søkere gir hodebry

Fire-fem elever står enda uten boplass på Skjervøy.

hybelbehov: Rektor for Nord-Troms Videregående skole, Olaug Bergset, melder om et nokså akutt behov for hybler for skolested Skjervøy. arkivfoto 

nyheter

Da skoleåret var over i juni var det fest og glede ved Nord-Troms Videregående skole, skolested Skjervøy. Da hadde alle elevene – uten unntak – kommet gjennom året med bestått vitnemål. Ingen hadde heller falt fra.