Helsesenteret stengt etter at lege og gründer døde

Overfører alle pasienter etter at Christian Schousgaard brått gikk bort.

lyngen: Helsesenteret ble startet opp i 2003 av Schousgaard. 

nyheter

Sist helg ble Lyngen og Lenangen rammet av den triste meldingen om at mangeårig lege og driver av Lenangen Helsesenter, Christian Schousgaard, var gått bort. Schousgaard ble 54 år.

DØDE BRÅTT: Mangeårig lege i Lyngen, Christian Schousgaard (54), døde brått sist helg.   Foto: Arkivfoto

 

– Tragisk bortgang

Kommuneoverlege i Lyngen, Carole Pascoe, skriver i en pressemelding at Lenangen Hensesenter er stengt som en følge av dødsfallet.


LENANGEN HELSESENTER TOPPER LISTA:

– Det er hyggelig å få et skulderklapp

Forbrukerrådet har testet alle fastlegekontorene i Norge. I testen kom Lenangen helsesenter AS best ut i Troms, og havnet på 7. plass på landsbasis.

 

- Lenangen Helsenter AS er stengt på grunn av den tragiske bortgangen av vår dyktig kollega, lege Christian Schousgaard. Da det er en privat eid virksomhet har Lyngen kommune ingen innvirkning på hva som vil skje der i fremtiden, skriver kommuneoverlegen, som har signert pressemeldingen sammen med kommunalsjef for helse og omsorg, Liv-Merethe Sørensen og rådmann i Lyngen, Stig Kjærvik.


Et steg nærmere å bli vennskapsby

Onsdag signerte de politiske ledere i el-Baddawi-leiren i Nord-Libanon en intensjonsavtale om vennskapsby med Lyngen kommune.

 

Kommuneledelsen opplyser av alle innbyggere som har fått sine fastlegetjenester fra helsesenteret i Lenangen inntil videre vil bli ivaretatt av Lyngen legekontor, der det vil være en legevikar.

- Det er unødvendig for de som har hatt Christian Schousgaard som fastlege å bytte til en annen fastlegeliste. Alle innbyggere vil få helsehjelp når de har behov for det, uansett hvilken fastlegeliste de står på, heter det i pressemeldingen, og de understreker at innbyggere som har tilhørt Lenangen Helsesenter AS vil prioriteres på lik linje som alle andre innbyggere i kommunen.

Jobber med løsning

Som en konsekvensen av Schousgaards bortgang er også helsestasjonen i Lenangen også stengt.

LIK BEHANDLING: Kommuneoverlege i Lyngen, Carole Pascoe, garanterer at brukerne av Lenangen Helsesenter stiller i samme linje som resten av innbyggerne i kommunen.  

 

– Inntil videre vil alle som trenger helsestasjon får sine tjenester fra Lyngseidet, opplyser helseledelsen.

– Det jobbes med en langsiktig løsning som inkluderer et legetilbud lokalt i Lenangen men det vil ta tid å få det på plass.