EIENDOMSOVERDRAGELSER JULI:

Fem eiendommer gikk for minst fire millioner kroner

To av disse gikk for fem millioner kroner eller mer.
nyheter

55 eiendommer i Nord-Troms skiftet eier i juli måned. Hele fem eiendommer ble solgt for fire millioner kroner eller mer.