Ønsker en egen avdeling for utmarksbruk i det nye storfylket

I en pressemelding forteller partiet Nordkalottfolket at de ønsker en egen avdeling for utmarksbruk i storfylket, og at denne skal være med på å ivareta utmarkskulturen i Nord-Norge.

Med en ny avdeling ønsker partiet Nordkalottfolket å sette utmarka i fokus i det nye storfylket. Illustrasjonsbilde.  

nyheter

I en pressemelding skriver partiet Nordkalottfolket at fylket må ha en egen avdeling for utmarksbruk i storfylket.