– Kan skape trafikkfarlige situasjoner

Større folkeansamlinger på Skjervøybrua bekymrer politiet.

  Foto: Kjetil Nielsen Skog

nyheter

Det var tidligere denne uka politiet fikk melding om en større folkeansamling på Skjervøybrua. De regner med at det hovedsaklig dreier seg om fisketurister.

Blant annet skal folk ha sittet i møtelommene med beina ut i veibanen.

– Utfra beskrivelsen av forholdene på stedet, så kan dette skape trafikkfarlige situasjoner, skriver politiet.

Politiet opplyser at de har vært i dialog med Statens Vegvesen, og at de kommer til å fortsette å samarbeide for å finne aktuelle løsninger.

– Et mulig forebyggende tiltak kan være nedsatt fartsgrense i gitte tidsperioder.

– I mellomtiden presiserer politiet at enhver som ferdes i trafikken skal opptre hensynsfullt og være aktpågivende og varsom, så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke blir unødig hindret eller forstyrret.