Fiskeriministeren vil ha slutt på ulovlig fisketurisme

Tollerne har hittil i 2019 beslaglagt nesten tre ganger så mye fisk som i fjor. Politiet mener fiskesmuglingen er organisert kriminalitet og nå lover fiskeriministeren et oppgjør med de useriøse aktørene i turistfiskenæringen.

TIL KAMP MOT ULOVLIG FISKETURISME: Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp). Foto: Berit Roald / NTB scanpix 

nyheter

Tollerne i Troms og Finnmark forteller om en eksplosiv økning i fiskebeslag. Totalt er det beslaglagt over 6,3 tonn torskefilet i første halvår 2019, nesten tre ganger så mye som i fjor.


Tollerne: – Omfattende fiskesmugling er trolig organisert kriminalitet

Turister som blir tatt for omfattende fiskesmugling, har betalt boten på stedet. Dette peker i retning av organisert kriminalitet, mener tollerne.

 

Avtroppende regiondirektør i Tollregionen i Nord-Norge, Atle Joakimsen, mener at det trengs nye virkemidler for å få gjort noe med smuglingen av fiskefileter ut av Norge, skriver iTromsø.

KONTROLLSJEF: Avdelingsleder ved Tollregionen Nord-Norge, Tom Olsen, mener at økningen i fiskebeslag tyder på at det er organisert kriminalitet som ligger bak fiskesmuglingen.            (Foto: Frank Lande)


Ifølge Fiskeribladet har tolletaten aldri tatt flere fiskesmuglere. Kontrollsjef i tollregion Nord-Norge, Tom Olsen, sier til avisa at fiskesmuglingen er mer organisert enn det norske myndigheter har tatt inn over seg. Olsen sier at metodene ligner på narkotikasmugling, hvor det kjøres flere biler i spann med følgebil som krysser grensen for å sjekke aktivitet.


DÅRLIGE FANGSTTALL I REISAELVA:

All laks over fem kilo fredes ut sesongen

I begynnelsen av august besluttet Reisa Elvelag å frede all ho- og hannlaks over fem kilo eller 80 cm. Det betyr at laks over disse målene skal settes ut igjen.

 

Regjeringen varsler tiltak

NRK skriver onsdag at politiet jobber ut fra en teori at fisken selges videre til restauranter og matbutikker i Europa. Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) varsler nå at han vil ta et oppgjør med fisketurismen og smuglingen.


Tyske fiskesmuglere tatt i stor tolleraksjon i Oslo

Norske tollere tok i helga sju tyske fisketurister, som prøvde å ta 285 kilo fisk mer enn tillatt ut av landet. Turistene fikk til sammen 110.000 kroner i bot.

 

– Det er helt uakseptabelt når turister kommer til Norge med mål om å smugle så mye fisk som mulig over landegrensen. Slike «turister» vil vi ikke ha, sier fiskeriministeren til NRK.


Tollere beslagla 758 kilo fisk

Tollerne ved den finsk-norske grensestasjonen i Karigasniemi beslagla totalt 758 kilo fisk i påsken. Fisken ble forsøkt smuglet ut av Norge.

 

Vil finne løsninger

Etter at sesongen er over vil Nesvik invitere næringen, tilsynsmyndigheter og andre berørte til et møte i departementet for å finne løsninger på hvordan den ulovlige delen av turistfisket kan avdekkes og reduseres.

– Vi ønsker flere turister til Norge, men vi må også ta vare på fisken vår, og dem som lever av den, sier Nesvik t

Mattilsynet begrunner sin avgjørelse.

Mener det ikke er smittemessig forsvarlig med mindre sone

Mattilsynet forklarer sitt syn og sin begrunnelse for smittevernsonen i Kvænangen.

il NRK.


Innkaller til et ekstraordinært kommunestyremøte

Ordføreren i Kvænangen, Eirik Losnegaard Mevik (Ap), har innkalt til et ekstraordinært kommunestyremøte i løpet av neste uke.