– Trenger flere kolleger, ikke flere kutt

Torsdag besøkte SV Sonjatun.
nyheter

Delegasjonen bestående av Kirsti Bergstø, 1. kandidat for Troms og Finnmark SV til fylkestingsvalget, og listekandidatene for Nordreisa SV, Tom-Vegar Kiil og Birgit D. Nielsen, startet besøket på sykehjemmet. Her var det deltidsstillinger som stod i fokus.