Nå må alle registrere passet i banken

Nå må alle registrere legimitasjonen sin hos banken. Sparebank 1 for Nord-Troms vil reise på turné for å gjøre dette lettere for alle.

FØR NYTTÅR: Banksjef for Sparebank1 i Nord-Troms, Hege Olaussen, ønsker at alle pass er registrerte hos de før nyttår.   Foto: Are B. Elvestad

DIGITALT: Denne maskinen tar en kopi av passet og sjekker om passet er ekte og alt stemmer.   Foto: Are B. Elvestad

nyheter

Fremover må alle bankkunder registrere passet sitt i banken. Dette gjøres fordi norske myndigheter har lovpålagt at norske banker skal ha en lagret kopi av legitimasjonen til kundene.

– Myndighetene har bestemt at alle bankkunder må være legitimert overfor banken, og at vi må lagre en kopi av legitimasjonen. Vi er også pålagt å ha kjennskap til hvordan kundene bruker produktene og tjenestene våre, sier Hege Olaussen, Sparebank 1 Nord-Norges banksjef i Nord-Troms.

Drar på turné i Nord-Troms

Sparebank 1 for Nord-Troms regionen vil dra på turné i det kommunene hvor banken ikke har lokaler. Dette for at det skal være lettere for de som bor langt unna å få registrert passene sine.

– Vi er klar over at vi har kunder på veldig mange plasser, og i Storfjord, Kåfjord og Kvænangen har vi ikke kontorer. De tre plassene vil vi besøke i oktober og november slik at folk kan komme dit med passene sine. Slik slipper de som bor der å kjøre svært langt for å komme til oss, sier banksjefen.

I Kåfjord vil banken dra til Birtavarre sykehjem, slik at de ligger nært både Olderdalen og Manndalen. Ellers vil de besøke Kvænangen kommunehus i Burfjord og Storfjord kommunehus i Hatteng.

– Det er kunder som bor langt unna, og hvis de tar kontakt med oss skal vi prøve å finne en løsning. Men vi må ha godkjent legitimasjon på en eller annen måte, forteller Olaussen.

Hun forteller også at hvis kunder velger å ikke registrere legitimasjon i banken, er den ytterste konsekvensen at de må avslutte kundeforholdet.

– Men da har vi ringt mange ganger, påpeker hun.

I tillegg vil banken ha forlenget åpningstider der de har lokale.

Ønsker at alle er registrerte innen 2020

Banken vil sende ut varsel til alle kundene deres puljevis, og ønsker å få registret legitimasjonen til alle kundene så fort som mulig.

– Håper de kommer så snart som mulig, tar med seg familien slik at vi får skannet igjennom passene deres. Helst ønsker vi at vi er ferdige før 2020.