Lyngsalpan landskapsvern-område kan bli nasjonalpark

Saken har blitt et hett tema i valgkamp- innspurten i Lyngen.

sier nei: Lyngen SP sier tvert nei til nasjonalparkutredning, sier Lyngen Sps listetopp Jan A. Rydningen, og leder og listekandidat Øystein Fossmo. Foto: Jann-Sigurd Sivertsen 

nyheter

Særlig Lyngen SP har fronta saken. Det var etter et møte i Nord-Lenangen angående kommuneplanen at ballen begynte å rulle. Det hele startet egentlig i desember 2018. Da hadde verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernområde møte. Styret består av 7 representanter. På dette møtet deltok Sølvi Jensen (Lyngen), Anni Skogmann (Tromsø), Berit Kristine Utsi (Sametinget), Audun Johnsen (Sametinget), Nils Einar Samuelsen (Troms fylkeskommune) og Solveig Sommerseth (Storfjord). Som sak 28/18 behandlet styret følgende sak: