Vellykket valgkampanje mot Skjervøy-ungdommen

Skjervøy kommune har nådd ut til mange ungdommer med sin valgkampanje.

STEMMEOKALE: Skjervøy kommune håper på å få mange ungdommer på besøk i valglokalene under årets valg. FOTO: Arkiv 

nyheter

Unge velgere mellom 17 og 25 år har vært målgruppen for en valgkampanje som Skjervøy kommune har kjørt i sommer – i samarbeid med Skjervøy ungdomsråd. Videoer er postet på Facebook og Snapchat og seertallene er Mattis Bårnes, konsulent for politisk sekretariat, arkiv og informasjon i Skjervøy kommune, fornøyd med.

– Videoen er sett 5246 ganger på Facebook, rundt 2500 ganger på Snapchat, i tillegg til at vi har kjørt kampanjer på Instagram og Facebook Messenger. Det mener vi er et bra resultat basert på folketallet i Skjervøy, sier Bårnes.

Målsettingen for kampanjen har vært å få opp engasjementet rundt valget.

– Vi har ønsket å nå ut til de unge og til førstegangsvelgerne. For mange kan det nok føles uoversiktlig når man skal delta i valg for første gang. Vi har tenkt som så at hvis vi får de unge til valgurnene i år, så er det lettere for dem å delta ved neste anledning og videre. Rett og slett å få ungdommen inn i stimen med å stemme, sier Bårnes.

Om filmene gir seg utslag i høyere valgdeltakelse er det for tidlig å si noe om. Og om det har noe med filmprosjektet å gjøre er også vanskelig å si, men antallet forhåndsstemmer på Skjervøy er i alle fall rekordhøyt.

– Vi har fått inn drøyt 400 forhåndsstemmer, ja. I 2015 fikk vi inn 280 ved kommune- og fylkestingsvalget. Da var valgdeltakelsen på 59,2 prosent. Vi håper vi kan gjøre det bedre ved årets valg, sier Bårnes.

Det er Skjervøy Ungdomsråd som har valgt ut ungdommene som er med i filmene. De har også filmet selv.