Vil ta vare på de gamle tradisjonene

Eli-May Grønlund står som 1. Kandidat på Felleslista i Nordreisa sokn før menighetsrådsvalget i september.

felleslista: Eli-May Grønlund er 1. kandidat for Felleslista i Nordreisa sokn. 

nyheter

– Vi ønsker å bevare tradisjonene vi har her i Nordreisa.