Vil ha nasjonalpark i Lyngsalpan

Sølvi Jensen mener respekten og statusen for området vil bli større ved utvidet vern.

leder: Leder i verneområdestyret, Sølvi Jensen, vil ha nasjonalpark i Lyngsalpan. 

nyheter

Leder av verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernområde, Sølvi Jensen, brukte sin dobbeltstemme til å be om nasjonalparkutredning.