Disse fikk plass i Lyngen kommunestyre

Se alle representantene som skal styre Lyngen fremover.
nyheter

Vi lister opp etter størrelse på partiet og representantes innvalgte rekkefølge.