FØRSTEVALGET:

Trygghet på skole og på jobb

Mener alle skal føle seg trygge og tørre å gå på både skole og jobb uten å være engstelige.
nyheter

Hjertesak?