Lærte swahili på fire dager

Ingenting å utsette på lærenemheten til kursdeltakerne på Skjervøy.

FRA FIRE KOMMUNER: Både lyngsværinger, skjervøyværinger, lenvikværinger og storfjordinger var representert på kurset på Skjervøy.  Foto: Ragnhild Steien

nyheter

– Det har vært en fantastisk uke.

Det sier Ragnhild Steien, rektor ved Skjervøy voksenopplæring.

Siste uke i august gjennomførte man et grunnkurs i suggestopedi i Kiilgården på Skjervøy. Kursdeltakerne var pedagoger fra Skjervøy, Lyngen, Storfjord og Lenvik og kursholder var Karense Foslien. Foslien har rundt 50.000 følgere på læringsvideoene sine på YouTube.

– Suggestopedi er en pedagogisk modell etter Lozanov-metoden, som skal gi raskere og artigere innlæring. Grunnpilarene i suggestopedien er glede, frihet, trygghet, fantasi, humor og at alle kan lære. Det er en type språkbad, der du lærer et språk ved at du hører det hele tida, og så får du noen læringsverktøy med på veien, sier Ragnhild Steien.

FRA FIRE KOMMUNER: Både lyngsværinger, skjervøyværinger, lenvikværinger og storfjordinger var representert på kurset på Skjervøy.  Foto: Ragnhild Steien

I elevenes sko

Nina Haugland og Kari Einaren fra Lenvik, og Rana Haj Eslah fra Skjervøy er tre av dem som har vært med på kurs på Skjervøy.

– Vi synes det har vært artig, interessant og givende på kurs denne uka. Vi har fått være i elevenes sko, og kjenne hvordan det er å komme inn i et klasserom og ikke forstå noe av det læreren sier, sier de tre.

En annen av kursdeltakerne, Elisabeth Brox-Antonsen, sier at hun har fått større forståelse for elevenes situasjon.

– Det var intenst å måtte dypdykke i swahili i fire dager, hodet var helt fullt og vi var veldig slitne etter endt uke. Men så artig og tilfredsstillende å føle på mestring og læring gjennom hele prosessen. Nå vil jeg lære mer om metoden, sier Brox-Antonsen.

Målgruppen for kurset er «lærere som jobber med alle typer språkopplæring i barnehage, grunnskole, ungdomsskole, videregående skole og voksenopplæringen inkludert norskopplæring av innvandrere».

KURSHOLDER: Karense Marie Foslien holdt i trådene under suggestopedikurset.  Foto: Ragnhild Steien.

Hard jobbing

Ved bruk av blant annet musikk, kunst, sanger, spill, aktiviteter og bevegelse er meningen at man skal lære et nytt språk.

Ifølge Ragnhild Steien har «elevene» jobbet hardt i løpet av de fire kursdagene.

– De har gradvis lært mer og mer swahili, og følt på både mestring og frustrasjon, men også glede ved å lære, sier Steien.