Lærte swahili på fire dager

Ingenting å utsette på lærenemheten til kursdeltakerne på Skjervøy.

FRA FIRE KOMMUNER: Både lyngsværinger, skjervøyværinger, lenvikværinger og storfjordinger var representert på kurset på Skjervøy.  Foto: Ragnhild Steien

nyheter

– Det har vært en fantastisk uke.