- Stadig sikrere på norske ferger

Statens vegvesen melder om færre ulykker og andre hendelser til sjøs.

  Foto: Kjetil Martesønn Skog

nyheter

I en pressemelding skriver Statens vegvesen at det har blitt 37 prosent færre hendelser på norske innenriksferger.

Vegvesenet mener samarbeidet mellom rederier, Sjøfartsdirektoratet, NHO Sjøfart og dem selv har gitt de gode resultatene.

- Sikkerheten på norske ferjer er meget god. Gjennomsnittet for ferjerederiene er tre hendelser pr. 100.000 avganger, som i de fleste tilfeller er hendelser med små konsekvenser. Som den største aktøren i ferjemarkedet har vi i Vegvesenet arbeidet målrettet sammen med rederiene. Vi er fornøyd med innsatsen for å etablere en bedre sikkerhetskultur, sier Camilla Røhme i Statens vegvesen.

Ifølge Statens vegvesen gjelder to av tre hendelser arbeids- og personulykker, grunnstøtinger og kontaktskader. I løpet av de tre siste årene har det vært i snitt 18 hendelser i året som har ført til arbeids- og personulykker.

De fleste av hendelser – 2/3 - gjelder arbeid- og personulykker, grunnstøtinger og kontaktskader. De siste tre årene har det vært i snitt 18 hendelser i året som har medført arbeids- og personulykker på norske innenriksferjer.

Vegvesenet sier de har en nullvisjon når det gjelder ulykker i fergedriften.

- Vi er tilfredse med at antall hendelser er kraftig redusert de senere årene. Risikoen for storulykker innenfor sektoren er veldig lav. Men vi vil imidlertid fortsette dialogen med næringen. Her er det ingen grunn til å hvile på laurbærene. Sikkerhet er et tema som alltid må først på agendaen og få stor prioritet, sier Camilla Røhme i pressemeldingen.