Klima- og miljøvernministeren er positiv til Reisa villakssenter

På søndag møtte ordfører Øyving Evanger og styringsgruppa til Reisa villakssenter klima- og miljøvernministeren.

Styringsgruppa og ordføreren informerer klima- og miljøministeren om Reisa Villakssenter.   Foto: Nordreisa Kommune

nyheter

Søndag 15. september tok Ordfører i Nordreisa kommune, Øyvind Evanger, imot klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen på Halti, hvor ministeren ble orientert om planene for villakssenteret.