– Kontrollutvalget styrkes av flertall fra opposisjonen

Posisjon og opposisjon ble til slutt enige om et felles forslag.

Sølvi Jensen  Foto: Kjetil Martesønn Skog

nyheter

Også valg av kontrollutvalg førte til heftige diskusjoner i kommunestyremøtet i Lyngen.