Her skal kysten skal kartlegges

Regjeringen vil bruke 13,8 millioner kroner i 2020 til kartlegge norskekysten under havoverflaten.

Skjervøy er et av områdene som er valgt ut som pilotområde for kartleggingen.  

nyheter

Pilotprosjektet er et spleiselag med kommuner, fylkeskommuner og offentlige etater. Kostnaden på prosjektet er totalt på 84,6 millioner kroner over tre år.

Store deler av norskekysten er ikke kartlagt, og en ny undersøkelse av ressursene i kystsonen skal bidra til bedre næringsutvikling, miljøvern og en mer bærekraftig forvaltning, opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Nye Stavanger kommune, Nordre Sunnmøre og Skjervøy og Kvænangen i Troms er valgt ut som pilotområder. Noe av kartleggingen vil også skje i Sogn og Fjordane.