Skoleeierne må være fleksible

Det er svært viktig at ungdommene våre får muligheten til å engasjere seg.

nyheter

Anne-Martine Brox-Antonsen er 1. vara til kommunestyret for Senterpartiet i Skjervøy. Det betyr at 18-åringen kan komme til å bli innkalt titt og ofte til møter i kommunen. Legger man til at den unge kvinna er aktiv som organisasjonsarbeider på flere felt, betyr det noen utfordringer i videregående skole-sammenheng.

Vi skriver 25. oktober, to måneder ut i skoleåret, men Brox-Antonsen har allerede brukt opp sine ti dager med gyldig fravær. Dumt, sier ungdommen, som nå må prioritere knallhardt hva hun eventuelt kan delta på.

Ungdomsrådsmedlem Greta Reiersen pekte på det samme problemet, da hun fikk tale til det nyvalgte kommunestyret. Reiersen etterlyste en større fleksibilitet og en praksis der politisk arbeid blant elever i skolene ansees som opplæring i samfunnskunnskap.

De fikk støtte fra Victoria Figenschou Mathiassen. Den tidligere ungdomsrådslederen mener også dagens system er for streng, og hun peker på den enorme erfaringen politisk arbeid gir unge mennesker.

Det er svært viktig at de unge menneskene i samfunnene våre får muligheten til å engasjere seg politisk, og da så tidlig som mulig. Tiltak for kommunestyrer for barn og unge, ungdomsråd og aktiv rekruttering av ungdommer i de politiske partiene er i så måte uhyre viktig, men det må også resten av samfunnet stille opp.

Om unge mennesker opplever at belønningen for politisk arbeid er fravær og stryk, da er sjansen for for at framtidas kommunestyrer blir å bestå av kun voksne mennesker.

Det er politikerne som er skoleeierne våre. Det er de som til syvende og sist avgjør hvilke regler som skal gjelde. I dette tilfellet er det all grunn for de folkevalgte til å sørge for å skape et system som tilrettelegger og motiverer unge til å bli politikere.