Studiesenteret i fare for nedleggelse: – Vil få store konsevenser

En presset økonomisk situasjon truer fremtida til Nord-Troms Studiesenter.

HÅPEFULL: Leder Kristin Vatnelid Johansen i Nord-Troms Studiesenter håper situasjonen vil løse seg på en eller annen måte. – Alle sier at arbeidet vi gjør er viktig, og da må vi ha trua på at det ordner seg, sier hun. Begge foto: Are B. Elvestad 

nyheter

Studiesenteret har bestått i 13 år, og har ifølge leder Kristin Vatnelid Johansen de samme økonomiske rammebetingelsene i dag som ved oppstarten.