Dette er de rikeste i Nord-Troms

Kåfjord-kvinnen Karin Annie Mikkelsen er med 137,8 millioner fortsatt på formuetoppen i regionen.
nyheter

Det er Kåfjord-kvinnen Karin Annie Mikkelsen som fortsatt troner nokså alene på formuetoppen i Nord-Troms. Hun hadde i 2018 en skattbar inntekt på 2,5 millioner og en formue på 137,8 millioner.