Disse hadde høyest inntekt i Nordreisa

Jan Roger Birkelund tjente mest i 2018.

Nordreisa kommunevåpen 

nyheter

Det er forretningsmannen Jan Roger Birkelund som står øverst på inntektslista for Nordreisa kommune. Birkelund, som er styreleder i JB Elektro AS, er også 100 prosent eier av LEW Holding, selskapet som igjen er eneeier av JB Elektro AS. Birkelund har dermed også en solid formue, notert i 2018 til 26 millioner kroner.