Mattilsynet ba om oversikt til kommunene om drikkevann:

Kun 2 av 6 Nord-Troms kommuner har svart

Etter Askøy-saken hvor over 2.000 ble syke og 60 ble innlagt på sykehus, ga Mattilsynet en spørreundersøkelse til alle kommunene i landet.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

nyheter

Som en oppfølging av Askøy-saken ga eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug Mattilsynet, i samarbeid med Folkehelseinstituttet, i oppdrag å kartlegge situasjonen på drikkevannsområdet i alle landets kommuner, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Kun 2 av 6 Nord-Troms kommuner har svart Mattilsynet om drikkevann.

Nordreisa og Kåfjord kommune har svart, mens Storfjord, Lyngen, Skjervøy og Kvænangen har ikke svart på Mattilsynets spørreundersøkelse om investeringsplaner og utfordringer på drikkevannsområdet.

Totalt i landet er det bare 149 av landets 422 kommuner som har svart på spørreundersøkelsen.

Stort behov for vedlikehold

I pressemeldingen skriver Helse- og omsorgsdepartementet at tilstanden på vannområdet i mange norske kommuner er bekymringsfullt. I gjennomsnitt lekker 30 prosent av vannet ut av vannledningene og det er store investeringsbehov.

Folkehelseminister Sylvi Listhaug er skuffet over at så få kommuner har svart på spørreundersøkelsen.

– Jeg er overrasket over at kun 149 av landets 422 kommuner svarte på Mattilsynets spørreundersøkelse, sier Listhaug i pressemeldingen.

I 2020 vil mattilsynet ha et nasjonalt tilsynsprosjekt hvor de skal se på blant annet vannledningsnettet.

– Dette er altfor dårlig. Jeg vil be Mattilsynet følge dette opp i det nasjonale tilsynsprosjektet som skal gjennomføres i 2020, for å avdekke om det finnes noen investeringsplaner, sier Listhaug i pressemeldingen.