– Videreutdanningstilbud viktig for rekrutteringen

Praksisstudenten Ingeborg Myrind Bekkavik fra Norges fiskerihøgskole har kartlagt kompetansebehovet i sjømatnæringen i Nord-Troms.

KOMPETANSEGAP: Ingeborg Myrind Bekkavik har kartlagt behovet for kompetanse i sjømatnæringen på spesielt Skjervøy..Foto: Torbjørn O. Karlsen 

nyheter

Fredag la hun fram det hun har funnet på et bra besøkt lunsjmøte på rådhuset i Skjervøy og Bekkavik konkluderer med at det bedriftene er interessert i øke kompetansen internt.