Nord-Norge får sitt første politihelikopter

Regjeringen vil styrke redningsberedskapen i Nord-Norge, og ønsker å opprette ny redningshelikopterbase i Tromsø.

Politihelikopterne landet på Gardermoen i begynnelsen av juni. FOTO: NTB SCANPIX 

nyheter

Helikopterberedskapen på den nye basen vil basere seg på sivil innleie.