Sterke historier fra samer strømmer inn til sannhetskommisjon

– Det gjør uendelig vondt å bli kalt plastikksame og liksomsame, sier én som har kjent på fornorskningspolitikken. Nå samles historiene inn av Stortinget.

  Foto: Carina Johansen / NTB SCANPIX

nyheter

«Mine oldeforeldre på farssiden måtte gi slipp på slektsnavnet da de ville kjøpe seg et stykke jord. I gamle dager var slektsnavnet vårt et vakkert samisk etternavn. I dag har vi et annet navn, et norsk ett. Du kan si at staten ikke bare tok språket vårt og mye av identiteten som er knyttet til den. De tok navnet vårt også», skriver Ruth Bech, en av mange samer som har sendt inn sin historie til Sannhets- og forsoningskommisjonen.