Prosjekt i Nordreisa får millionstøtte

Fylkesrådet tildeler 23,4 millioner kroner til næringsrettet infrastruktur.

SPREKKER: Deler av fundamentet ved det gamle oppdrettsanlegget i Nordreisa har begynt å sige ut.   Foto: Johanne P. Elvestad

nyheter

– Det er et stort behov for investering i denne typen offentlig infrastruktur i fylket, noe som ikke minst er viktig for å tilrettelegge for økt verdiskaping som kommer næringsliv, kommuner og innbyggere til gode, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

I en pressemelding opplyser Troms fylkeskommune at fylkesrådet nå tildeler 23,4 millioner kroner til kai og havner med næringsformål i Troms. Her får prosjektet om en industrikai i Bakkeby i Nordreisa, fem millioner kroner.


Ingen tar ansvar for forfallet

Lokalbefolkningen i Bakkeby etterlyser noen som tar tak i det gamle oppdrettsanlegget - før det raser i havet.

 

Formålet med ordningen «næringsrettet infrastruktur» er investeringer i offentlige kaier-/havner og næringsareal, tilpasset næringslivets behov, slik at en kan oppnå økt verdiskaping i fylket.

– Ordningen skal legge til rette for at næringslivet i fylket får bedre rammebetingelser, som igjen kan skape arbeidsplasser og øke steders attraktivitet for næringsliv og befolkning, opplyser Simonsen.

Det var totalt ti søknader om støtte – som totalt hadde en søknadssum på rundt 78 millioner kroner.

Følgende prosjekt ble tildelt midler:

  • Utvikling Klubben næringspark ved Lenvik kommune - 6 mill. kr
  • Etablering av liggekaier i Senjahopen ved Berg kommune - 7 mill. kr
  • Industrikai Bakkeby ved Nordreisa kommune - 5 mill. kr
  • Skjerming av eksisterende fiskerihavn ved Torsken kommune - 3,4 mill. kr
  • Breivika nord infrastruktur- Landstrøm ved Tromsø Havn KF - 2 mill. kr