Presenterte strategi om Lyngsalpan landskapsværneområde

Verneområdeforvalter Oddrun Skjemstad presenterte strategien for Lyngsalpan landskapsverneområde.

Det har vært stor økning i antall besøkende ved Blåisbvannet i Lyngen.   Foto: Jann-Sigurd Sivertsen

nyheter

Besøksstrategien for verneområdet ble godkjent av Miljødirektoratet 24. juli i år. På et informasjonsmøte på Tindevangen foretok verneområdeforvalter Oddrun Skjemstad en presentasjon av strategien.