Øvre del av Kildalveien er stengt

Rasfare hindrer trafikken.
nyheter

Nordreisa kommune melder på deres side at øvre del av Kildalveien er stengt på grunn av rasfare.

Dette skal gjelde den kommunale delen av veien, fra Øvre Kildal til Kildal kraftstasjon.