Hvordan møte dem som har blitt utsatt for vold og seksuelle overgrep

– Mange har behov for å bli sett og hørt

Dette ressursmaterialet skal gjøre ansatte og frivillige i kirken bedre rustet for å møte de som har blitt utsatt for vold og seksuelle overgrep.

redaktør: Maria Steinsvik er redaktør for det nye heftet ”Det har skjedd mitt barn”. Målet med heftet er at det skal bidra til hvordan ansatte og frivillige i kirken kan hjelpe og forstå de som er nærstående personer som har opplevd overgrep. FOTO: RONALD JOHANSEN 

nyheter

Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep og Samisk kirkeråd har sammen utarbeidet et ressurshefte for kirkelige ansatte og andre om dette temaet. Vold og seksuelle overgrep i det samiske samfunn har de siste årene fått offentlig oppmerksomhet.