Reindriftsnæringen vil ha klimatilskudd for utmarksbeite

Reineiere mener at de forskjellsbehandles i forhold til sauebønder. Nå krever de at staten betaler for beiting i utmark.

Forhandlingene om årets reindriftsavtale er snart i gang. Torsdag ble kravene fra reindriftsnæringen overlevert.   Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

nyheter

Norske Reindriftsamers Landsforbund la torsdag fram et krav på 236 millioner kroner i årets forhandlinger med staten. Det er en økning på 100 millioner kroner fra fjorårets reindriftsavtale.