Ny risikovurdering av pukkellaks

For å få best mulig grunnlag for å vurdere tiltak mot spredningen av pukkellaks har Miljødirektoratet og Mattilsynet bedt om en risikovurdering.

  Foto: Torgrim Jensen

nyheter

Den fremmede arten pukkellaks har de siste årene dukket opp i store antall i en rekke norske vassdrag. Tall som Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram i november viste at det ble fisket 9,6 tonn pukkellaks i Finnmark og 0,6 tonn i Troms i løpet av den ordinære sesongen i 2019.